Saski baloia: Zabalarran  3×3 Tabirako Zabalarra 06/07-Maristas Bilbao  11:00

Saski baloia: Kanpoan 5×5 Santa María 04/05-Tabirako Zabalarra 06/07. 9:00

Futbol 5:  Kanpoan  Fátima Alebin B-Zabalarra 05  10:30

Futbol 5: Kanpoan  Jesus Maria A-Zabalarra 06  10:30

Futbol 7: Kanpoan  Lekeitio eskola 04 A – Zabalarra 04 10:20

Partekatu