La próxima semana darán inicio las actividades extraescolares en Zabalarra, cuyas listas están expuestas en la escuela.

Por ello os recordamos:

NORMAS DE PAGOS DE LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:

1.- Las actividades comienzan en Octubre y terminan en Mayo. Se divide en tres periodos:

 1. a) octubre y noviembre.
 2. b) diciembre, enero y febrero.
 3. c) marzo, abril y mayo.

2.- El primer mes de cada periodo, habrá que abonar la totalidad del periodo en el número de cuenta de la AMPA: Kutxabank 2095 0397 50 9111001283 indicando NOMBRE Y APELLIDO DEL/A NIÑO/A + LA ACTIVIDAD, es decir:

 1. a) en octubre (octubre y noviembre).
 2. b) en diciembre (diciembre, enero y febrero).
 3. c) en marzo (marzo, abril y mayo).

10,00€ al mes cada actividad por niño/a

En caso de no tener cuenta en Kutxabank se da la opción de no poner nombre (cobran comisión por ello) y dejar el comprobante en la caja azul de conserjería indicando el nombre del niño/a.

3.- En caso de que durante el primer mes de cada periodo no se haga el abono, se hará la reclamación oportuna.

4.- Si al finalizar el período no se ha hecho el abono, el/la niño/a quedará automáticamente excluido de la extraescolar.

5.- Se da la opción de abonar en octubre la totalidad de los tres períodos.

6.- Si algún/a niño/a quiere empezar una extraescolar durante el curso, se le admitirá, dependiendo de los/as niños/as que haya, teniendo en cuenta que en cada una de las extraescolares el número de alumnos/as tiene que ser de entre 8 a 12 niños/as.

 

Partekatu

Datorren astean eskolaz kanpoko jarduerak hasiko dira Zabalarran. Zerrendak eskolan jarrita daude.

Hau dela eta gogoratzen dizuegu:

ESKOLAZ KANPOKO JARDUEREN  ORDAINKETAK:

1.- Jarduerak Urrian hasiko dira eta Maiatzean bukatu. Hiru txandatan banatuko dira:

 1. a) urria eta azaroa.
 2. b) abendua, urtarrila eta otsaila.
 3. c) martxoa, apirila eta maiatza.

2.- Txanda bakoitzeko lehen hilabetean, txanda osoari dagokion diru kopurua ordaindu beharko da, Guraso Elkartearen  Kutxabank-eko Kontu honetan: 2095 0397 50 9111001283, UMEAREN IZEN-ABIZENAK eta JARDUERA adieraziz, hau da:

 1. a) urrian (urria eta azaroa)
 2. b) abenduan (abendua, urtarrila eta otsaila)
 3. c) martxoan (martxoa, apirila eta maiatza)

10,00 € hilean haur bakoitzaren jarduera

Kutxabank-en konturik eduki ezean, izenik ez ipintzeko aukera ematen da (komisiorik ez ordaintzeko) eta egiaztagiria atezaintzan dagoen kutxa urdinean sartu  behar da  umearen izen-abizenak adieraziz.

3.- Txanda bakoitzeko lehenengo hilabetean ordainketa ez baldin bada egiten, gurasoei lehenengo erreklamazioa egingo zaizue.

4.- Txanda bukatzen denerako ordainketa ez bada egin, umea jardueratik kanpo geldituko da.

5.- Urrian urte osoko kuota ordaintzeko aukera eskaintzen dizuegu.

6.- Umeren batek urtean zehar jardueraren bat hasi nahiko balu, izen emandakoen kopuruaren arabera onartuko genuke, kontutan izanda jardueretako taldetako umeen kopurua 8 eta 12 artekoa izango dela.

 

 

Partekatu