LUNES, 22 DE MAYO

18:00-19:00

EN LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA
Habrá servicio de guardería

                        ÚNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

  • Renovación de cargos de la junta y de coordinadores de comisiones.

En esta Asamblea Extraordinaria se explicarán las diferentes funciones de cada una de las comisiones y los puestos que necesitan ser sustituidos, algunas de ellas de forma inminente, como actividades extraescolares deportivas.

Se necesitan voluntarios para llevar a cabo todas las actividades que AMPA Zabalarra organiza, y en caso de no haber voluntarios, en esta Asamblea se tomarán decisiones al respecto.

             ES MUY IMPORTANTE QUE ACUDAMOS A LA ASAMBLEA.

ES EL LUGAR DONDE SE TOMAN LAS DECISIONES QUE AFECTARAN A

NUESTROS HIJOS E HIJAS DURANTE TODO EL CURSO

ES EL SITIO APROPIADO PARA QUE MANIFESTEMOS  NUESTRA OPINIÓN.

Con el fin de organizar lo mejor posible la reunión os pedimos que nos hagáis llegar antes del viernes, 19 de mayo los siguientes datos:

Utilizaremos el servicio de guardería para______ niñas/os de ______años

Partekatu

MAIATZAREN 22an, ASTELEHENA

Arratsaldeko 18:00etatik 19:00ra

Eskolako liburutegian
Umezaintza zerbitzua egongo da

GAI ORDENEKO PUNTU BAKARRA

Batzordeko postuen berriztatzea eta komisio ezberdinetako koordinatzaileak

Ez-ohiko asanblada honetan komisio ezberdinek duten funtzioa azalduko da eta ordezkatu behar diren postuak, hauetako batzuk premiaz, eskolaz kanpoko kirol- ekintzen kasu.

Bolondresak behar dira Zabalarra IGEk antolatzen dituen ekintzak aurrera ateratzeko, bolondresik ez agertuz gero asanbladan erabakiak hartuko dira.

BATZAR NAGUSIRA ETORRI ETA PARTE HARTZERA ANIMATZEN  ZAITUZTEGU.

OSO GARRANTZITSUA DA. FORU HAU ZEURE IRITZIA EMATEKO BIDE  APROPOSENA DA.

Bilera hau hobeto antolatzeko datu hauek beharko genituzke Azaroaren 2an, asteazkena, baino lehen:

Umezaintza behar dugu ___ urteko ___ umeentzako

Partekatu