ABIERTO el plazo de inscripción hasta el Miércoles 14 de junio.

 • Las actividades tienen un coste mensual de 10 euros.
 • Las actividades requieren un mínimo de 8  y un máximo de 12 participantes,   por lo que es muy importante tener en cuenta lo que la decisión de apuntarse implica.
 • De no llegar al mínimo de participantes la actividad se anulará.
 • La implicación de las familias  es importante y necesaria para el buen desarrollo de las actividades.
 • Las listas de las actividades y grupos se pondrán en la escuela en Septiembre.
 • Las actividades empezarán en Octubre.
 • La anulación o cambio de actividad se debe notificar a la mayor brevedad posible mediante mail: extraescolareszabalarra@gmail.com

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES [PDF]

Partekatu

Izena emateko epea ZABALIK dago, azken eguna ekainaren 14an, asteazkena.

 • Jarduerek 10 euroko hileroko kostua dute.
 • Jarduerek 8ko gutxienekoa eta 12 parte-hartzaileko gehienezkoa eskatzen dute, eta beraz apuntatzeko erabakiak ekartzen duena kontuan hartzea oso garrantzitsua da.
 • Gutxieneko parte-hartzera heltzen ez den jarduera baliogabetuko da
 • Familien inplikazioa garrantzitsu eta beharrezkoa da jarduerek garapen egokia izateko.
 • Jardueretako eta taldeetako zerrendak Irailean eskolan jarriko dira.
 • Jarduerak Urrian hasiko dira.
 • Baliogabetzea edo jarduera aldaketa lehen bait lehen jakinarazi behar da posta elektronikoaren bitartez: extraescolareszabalarra@gmail.com

ESKOLAZ KANPOKO JARDUERAK [PDF]

Partekatu